ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ದೂರವಾಣಿ     : 080 26644312/13/14/15

ಶುಲ್ಕರಹಿತ     : 155214

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : karbuildworkerswelfare@gmail.com

ವಿಳಾಸ        : ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಐಟಿಐ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560029


ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು